به موارد زیر توجه کنید
 • لطفا در نظر داشته باشید تکمیل فرم به منزله استخدام قطعی شما نمی باشد.
 • هر زبانه حاوی پرسشهای متفاوتی است. به تمام آنها پاسخ دهید. پر کردن فیلدهای دارای علامت الزامی می باشد.
 • با هر کدملی فقط می توانید یکبار ثبت نام انجام دهید. کد ملی خود را صحیح وارد نمایید، در غیر اینصورت اطلاعات فرم شما معتبر نخواهد بود.
 • با زدن کلید «تأیید و ارسال» دیگر قادر به تغییر اطلاعات خود نخواهید بود. پس ابتدا از کامل بودن و صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنید.

 • مشخصات متقاضی
 • سوابق تحصیلی
 • سوابق کاری
 • دوره های آموزشی
 • زبان خارجی
 • مهارت ها
 • سایر موارد
 • تأیید نهایی
 

افزودن ردیف جدید

 

افزودن ردیف جدید

 

افزودن ردیف جدید

 

افزودن ردیف جدید

 

افزودن ردیف جدید

در صورت تمایل فایل رزومه خود را در قالب Word یا PDF ارسال نمایید. توجه کنید که ارسال رزومه به معنای تکمیل این فرم نمیباشد.

اینجانب با تکمیل فرم درخواست همکاری که با کمال دقت و صراحت تکمیل و امضاء شده است، آمادگی خود را جهت اشتغال در شرکت رهام گاز اعلام داشته و صحت اطلاعات فوق و کلیه مدارک ارائه شده را تعهد می‌نمایم، شرکت رهام گاز مجاز است هرگونه تحقیق درباره اینجانب را که ضروری تشخیص دهد بعمل آورد، همچنین در صورت اثبات خلاف در مورد اطلاعات داده شده و چنانچه جعلی و یا غیر واقعی بودن مدارک مشخص شود شرکت مجاز است در هر زمان نسبت به فسخ قرارداد همکاری اینجانب اقدام نماید، ضمناً تعهد می‌نمایم که در صورت استخدام، طبق ضوابط و مقررات شرکت رهام گاز انجام وظیفه نمایم و آئین نامه ها و دستورات اداری را کاملاً رعایت و اجراء نمایم.